ספרות מקצועית מומלצת 
רפואה דחופה
Tintinalli's Emergency Medicine, A Comprehnsive Study Guide, 9th Edition, Judith E. Tintinalli, McGraw-Hill Education, 2020.
Rosen's Emergency Medicine, Concepts and Clinical Practice, 9th Edition, Walls, Hockberger, Gaushe-Hill, Elsevier, 2018.
The Emergency Medicine Trauma Handbook, Alex Koyfman & Brit Long, Cambridge University Press, 2020. 
Pocket Emergency Medicine, 4th Edition, Zane, Kosovsky, Wolter Kluwer, 2019.
רפואה דחופה ילדים
Fleisher & Ludwig's Textbook of Pediatric Emergency Medicine, 7th Edition, Shaw, Bachur, Wolters Kluwer, 2016.
טראומה וכירורגיה
Trauma, Moore, Feliciano, Mattox, 8th Edition, Mc Graw Hill Education, 2017.
The Trauma Manual: Trauma and Acute Care Surgery, Peitzman, Rhodes, Schwab, Yealy, Fabian, 4th Edition, Wolters Kluwer Health, Lippincot Wiliams & Wilkins, 2013.
PHTLS Prehospital Trauma Life Support, Military Seventh Edition, Mosby Jems Elsevier, 2011. 
First to Cut, Trauma Lessons Learned in the Combat Zone, U.S. Army Institute of Surgical Research, Fort Sam Houston Texas, 2012. 
ATACC Anaesthesia Trauma & Critical Care Course Manual 2014, 8th Edition, The ATACC Group, 2014.
טוקסיקולוגיה
Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 11th Edition, McGraw Hill Education, 2019.
עוזרי רופא   Physician Assistants
Physician Assistants Policy and Practice, Hooker, Cawley, Everett, 4th Edition, F.A. Davis Company, 2017.
Physician Assistant A Guide to Clinical Practice, 6th Edition, Ballweg, Brown, Vetrosky, Ritsema, Elsevier, 2018.

מנהל אתר: רועי עוזר, עוזר רופא & פרמדיק, המחלקה לרפואה דחופה,  מרכז רפואי שיבא תל השומר.

נייד: 054-5927078    דוא"ל: admin@paisrael.com      Roi.Ozer@sheba.health.gov.il      ozer.roi@gmail.com