תקנון ותנאי השימוש באתר
תנאי השימוש באתר

מר רועי עוזר מס' ת.ז. 032139198 (להלן: "מנהל האתר" ו/או "הנהלת האתר") מספקת אתר תוכן מקצועי המיועד בעיקר לעוזרי רופא, אחיות מומחיות, רופאים, פרמדיקים, אחים ואחיות, חובשים ואנשי מקצועות בריאות נוספים וכמובן לציבור הרחב (להלן "תוכן"). הכל תחת הכתובת www.paisrael.com בין היתר באמצעות כתבות, מאמרים, קבצים, מלל, וידיאו, דיאגרמות, אינפוגרפיקות, תמונות ועוד. הכל על גביי רשת האינטרנט (להלן: "האתר" ו/או "מערכת" ו/או "פורטל"). טרם הרשמה ו/או השארת פרטים ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי האתר, חשוב שתקרא את תנאי שימוש אלה.

הקדמה

אתר זה מיועד להוות פלטפורמה מקצועית עבור עוזרי רופא, אחיות מומחיות, רופאים, פרמדיקים, אחים ואחיות, חובשים, אנשי מקצועות בריאות נוספים וכמובן לציבור הרחב. כמו כן הוא מיועד לסייע בקידום ופיתוח תחום עוזרי הרופא בישראל. אתר זה אינו מתיימר להוות או להחליף יעוץ מקצועי רפואי, פסיכולוגי, משפטי או אחר. מנהל האתר עושה כל מאמץ לפרסם מידע איכותי, עדכני ומדויק. מובהר בזאת כי כל העושה שימוש במידע המובא באתר זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית. מומלץ לוודא ולאמת כל פריט מידע המופיע באתר באמצעות מקורות מידע נוספים טרם השימוש בו. מובהר בזאת באופן חד משמעי כי מנהל האתר לא יישא בשום אחריות כלשהי כתוצא מנזק, תקלה, פגיעה גופנית, נפשית, עיכוב בטיפול או אבחנה או חלילה מוות בשל שימוש במידע שפורסם באתר. במצב חירום / דחוף רפואי או אחר יש לפנות אל שירותי החירום, מחלקה לרפואה דחופה או גורם רשמי מוסמך אחר.  

כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עמו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהן, עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם. רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את הנהלת האתר כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר. 

הנהלת האתר שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים. אתה מאשר בזאת כי הינך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזר מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות.

תקנון השימוש באתר

1. הסכמה לתנאי השימוש

1.1. בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותי האתר. 

2. פעילות האתר

2.1. האתר מציע תוכן מקצועי כאמור (להלן: "המידע" ו/או "המסמכים"). בכל האתר שומר את הזכות להוסיף בעתיד לוח דרושים.

3. פעולות המותרות, שימוש לרעה באתר ומגבלות המערכת

3.1. הגישה למידע ייעשה רק לשם המטרה המקורית של האתר. אסור להעתיק, להפיץ, לשדר, להטמיע, להציג בפני הציבור ללא רישיון שימוש אתר את המידע שבאתר. וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש על ידי הנהלת האתר או על ידי ממשק האתר.

3.2 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים.

3.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. הנהלת האתר רשאית להפסיק את הפצתו כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחר. 

3.4. המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש לרעה באתר לרבות פעילות אתר שאינה חוקית לרבות הפרת זכויות ו/או קניין רוחני של צדדים שלישיים כגון הפרת זכויות יוצרים, משלוח ספאם שלא פי הדין, כל תוכן שאסור להפצה לפי הדין הישראלי, עבירות מחשב למיניהן - וירוסים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים ועוד. תוכן אשר עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או ציבור מסוים ו/או לעודד, לשדל, להמריץ ולפעול בניגוד לחוק המעודד ביצוע עבירה פלילית, מהווה לשון הרע, תוכן פוגעני, פוגע בפרטיותו של אדם ו/או במוניטין ו/או להטיל אחריות על האתר וכדומה. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא לפי היתר שימוש הרישיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים אישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך. לחברה יש שיקול דעת, בהתאם למדיניותה, לקבוע מעת לעת מה יהווה שימוש לרעה. 

4. טיב השירות 

4.1. הנהלת האתר מעמידה לרשות המשתמשים את האתר as-is  להצגת מידע, מסמכים ותוכן לנוחיותם ולשימושם. המידע הוא ראשוני בלבד ואינו מחייב

כאמור. ייתכנו אי דיוקים בתוכן המופיע באתר. האחריות הבלעדית היא על המשתמשים באם ליישם את הכתוב באתר. לשם כך יש צוות רפואי או יועצים רפואיים שתפקידם לבדוק כל מקרה ומקרה ולפעול בהתאם לנסיבות. 

4.2. המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת הנהלת האתר ועל כן הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. יתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסוימים ו/או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר. 

4.3. כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה ממליצה ו/או מביעה דעה ו/או לוקחת אחריות ו/או קשורה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות. מלוא האחריות והבלעדית מוטלת על המשתמש ושהוא מודע לכל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש בשירותי האתר לרבות יישום הכתוב בתכני האתר. התוכן אינו מהווה המלצה מאף סוג ואינו מתיימר להוות יעוץ כלשהו לרבות יעוץ רפואי. לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף. 

5. תוכן האתר

5.1.   אין להנהלת האתר כל אחריות לתוכן המופיע באתר הן כאשר גורמים חיצוניים ו/או מקצועיים לרבות צדדים שלישיים או המשתמשים הזינו את התוכן.

5.2. הנהלת האתר אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן ו/או מידע המופיע באתר. בשום נסיבות, הנהלת האתר לא תהיה אחראית וכן לא תחויב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי הנהלת האתר. על המשתמש לבחון את טיב התוכן באתר טרם נקיטת פעולה כלשהי. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הנכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר. 

5.3. ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי, תוכלו לדווח על כך באזור צור קשר באתר.  שימו לב כי עלולים פרטיכם ופנייתכם לעבור לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם. 

6. הגבלת אחריות

6.1. הנהלת האתר תעשה ככל הניתן להשאיר את במידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי ומותאם לצורכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את האתר הוא מדויק, אמין ושניתן להסתמך עליו. על כן הנהלת האתר לא תהיה אחראית על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים, השימוש ו/או ההסתמכות בהם. 

6.2. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגיים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. הנהלת האתר תעשה את מרב המאמצים תקן תקלות במערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליהם. 

7. יצירת קשר

7.1. באמצעות מייל ozer.roi@gmail.com או admin@paisrael.com או טלפון 054-5927078. 

7.2. הנהלת האתר תעשה מאמץ לענות לפניות תוך זמן סביר. 

8. פרטיות 

8.1. המשתמש מסכים כי בעת השארת הפרטים באתר תאחסן הנהלת האתר את המידע בשרתים חיצוניים ותשתמש בהם ליצירת קשר טלפוני ו/או מייל - הכולל חומר פרסומי. 

8.2. ככל שישנו פורטל דרושים באתר, מסכים מעלה קורות החיים כי יעברו קורות החיים לצדדים שלישיים בכדי לבדוק התאמתו למשרה. האתר בעניין זה יהווה מתווך בלבד ולא תהיה לו אף אחריות ולברות בנושא הפרטיות.

8.3. שרתי הנהלת האתר מסופקים ע"י צד שלישי - המידע שנצבר מאובטח על פי מדיניות הספק החיצוני וכמקובל בשוק בהתאם לסוג המידע.

8.4. בעת סיום ההתקשרות עם האתר, בעל האתר יכול וישמור את פרטי המשתמש והמידע אודותיו למשך 5 שנים. במידה ומשתמש רוצה להסיר עצמו לחלוטין ממסד הנתונים, ייעשה זאת על ידי פניה מתאימה באזור צור קשר באתר.

8.5. הנהלת האתר תעשה מאמץ סביר לשמור את המידע ואת פרטי המשתמשים לרבות באמצעות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL/TLS ולא למסור את פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן ו/או מדובר בספק חיצוני שנותן שירות לאתר. אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי הנהלת האתר ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר מכל מין וסוג שהוא.

8.6. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי הנהלת האתר אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עסקיות ועוד על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש. 

8.7. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר בהם, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד. 

8.8. באם האתר ומנהל האתר אוספים את פרטי המייל ופרטי יצירת קשר אחרים / נוספים אודות המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע את הסכמתו לכך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם, סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. 

9. זכויות הקניין של הנהלת האתר 

9.1. כל הזכויות באתר פרט למידע שמועלה על ידי המשתמשים באופן שהמערכת מאפשרת הינו שייך לחברה ו/או מי מטעמה, בין היתר המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות ועוד השייכות לאתר ובעליו ולמי מטעמם, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש הנהלת האתר וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר וכל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהנהלת האתר. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או  זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פליליים ו/או אזרחיים. 

10. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות 

10.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנידון. במידה והנהלת האתר תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה פנה המשתמש לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר. 

10.2. הנהלת האתר ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש. 

11. כללי

11.1. מעת לעת יכול ויתבצעו שידרוגים למערכת, לא תתאפשר גישה לאתר בזמן זה.

11.2. כותרות הסעיפים נועדו לצורכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.

11.3. כל זכות, סעד ו/או תרופה של הנהלת האתר על פי תנאי שימוש אלו, לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של הנהלת האתר.

11.4. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו. 

11.5. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי הנהלת האתר לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגע בזכותה של הנהלת האתר לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר וויתור או השהייה. 

11.6. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל אביב המוסמך לפי העניין. 

11.7. סכום הפיצויים המקסימלי, ככל שייפסק, לא יעלה על 200 ש"ח. 

11.8. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק. 

מנהל אתר: רועי עוזר, עוזר רופא & פרמדיק, המחלקה לרפואה דחופה,  מרכז רפואי שיבא תל השומר.

נייד: 054-5927078    דוא"ל: admin@paisrael.com      Roi.Ozer@sheba.health.gov.il      ozer.roi@gmail.com