טיפול בנפטר ומשפחתו
חוזר מנהל הרפואה - מס' 5/2015 - מידע למשפחות הנפטרים בדבר זכאות לשירותי קבורה - https://www.health.gov.il/hozer/mr05_2015.pdf
טופס תעודת זיהוי של הנפטר(ת) מבר 120

מנהל אתר: רועי עוזר, עוזר רופא & פרמדיק, המחלקה לרפואה דחופה,  מרכז רפואי שיבא תל השומר.

נייד: 054-5927078    דוא"ל: admin@paisrael.com      Roi.Ozer@sheba.health.gov.il      ozer.roi@gmail.com