נהלים, חוזרים והנחיות מקצועיות 
חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/mk09_2019.pdf -  חוזר מנכ"ל מס' 9/2019 - אמות מידה לניהול רשומת מטופל במערכת הבריאות 

חוזר מנכ"ל מס' 6/2020 - הערכות למניעה והתמודדות עם תופעת האלימות במערכת הבריאות https://www.health.gov.il/hozer/mk06_2020.pdf
חוזרי מנהל רפואה משרד הבריאות
חוזר מנהל הרפואה - מס' 5/2015 - מידע למשפחות הנפטרים בדבר זכאות לשירותי קבורה - https://www.health.gov.il/hozer/mr05_2015.pdf
הנחיות משרד הבריאות 
מידע נוסף בנושא נגיף הקורונה החדש - אתר המרכז לבקרת מחלות האמריקאי -  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
מידע נוסף בנושא נגיף הקורונה החדש - אתר ארגון הבריאות העולמי - https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

מנהל אתר: רועי עוזר, עוזר רופא & פרמדיק, המחלקה לרפואה דחופה,  מרכז רפואי שיבא תל השומר.

נייד: 054-5927078    דוא"ל: admin@paisrael.com      Roi.Ozer@sheba.health.gov.il      ozer.roi@gmail.com