תנאי שירות
חיסכון פנסיוני
מדריך חיסכון פנסיוני לעובדי מדינה, משרד האוצר, החשב הכללי, חטיבת שכר, תנאי שירות וגמלאות, אפריל 2017.
https://mof.gov.il/AG/salary/Document_Library/Pensiya_2017_Web.pdf
גמול השתלמות
.גמול השתלמות - הסתדרות האקדמאים במח"ר 
https://www.machar.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99
לימודים לגמול השתלמות - המכללה להישגים
https://www.heseg.co.il/
קרן ידע לאקדמאים במח"ר
https://www.yeda.org.il/
מכון הנרייטה סאלד - המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות
https://www.szold.org.il/
https://www.szold.org.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/
תקנון שירות המדינה - תקשי"ר
תקנון כספים ומשק -תכ"ם
תקנון כספים ומשק - תכ"ם
https://mof.gov.il/Takam/Pages/About.aspx
משרד האוצר - תנאי שירות ורווחה לעובדי מדינה
משרד האוצר - אגף החשב הכללי - תנאי שירות ורווחה לעובדי מדינה
https://mof.gov.il/AG/salary/Pages/WelfareForCivilServants.aspx
מועדון "טוב" תרבות ופנאי לעובדי מדינה
מועדון "טוב" תרבות ופנאי לעובדי מדינה
https://www.tov.org.il/
נציבות שירות המדינה
ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לשנת 2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/calendar_2020
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/calendar_2020/he/calendar_2020.pdf
הגשת מועמדות  למשרה - מערכת המכרזים של נציבות שירות המדינה
https://www.gov.il/he/service/apply_for_a_civil_service_job_via_tenders_system
https://ejobs.gov.il/gius#
שכר, דיווח נוכחות, פנסיה ומשאבי אנוש
אתר "כל זכות"
אתר "כל זכות" - מאגר מידע מקיף על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99

מנהל אתר: רועי עוזר, עוזר רופא & פרמדיק, המחלקה לרפואה דחופה,  מרכז רפואי שיבא תל השומר.

נייד: 054-5927078    דוא"ל: admin@paisrael.com      Roi.Ozer@sheba.health.gov.il      ozer.roi@gmail.com